Štandard priestorov

Štandard prenajímaného priestoru

 • nosný systém celej haly je zo železobetónového skeletu svetlej výšky 3,85 m tj. výška možného umiestnenia podhľadu a osvetlenia
 • priestor bude pripravený do štádia realizácie interiérových úprav podľa rozhodnutia nájomníka
 • deliace priečky sú sadrokartónové s predpísanou požiarnou odolnosťou
 • podlaha prenajímaného priestoru je z betónového poteru B20 – na takto pripravenú podlahu je možné uložiť plávajúcu podlahu do hrúbky 10 mm alebo nalepiť keramickú prípadne inú dlažbu hrúbky 8 mm
 • povrch deliacich priečok je natretý bielou acrylovou farbou
 • strop tvoria nosné konštrukcie bez povrchovej úpravy
 • vstup a výlohu si rieši každý nájomník podľa svojich zvyklostí, s tým že je predpísaná výška výkladca 3000mm a výška reklamnej plochy je 850 mm. Štandard a spôsob spracovania reklamnej plochy podlieha schváleniu prenajímateľa spolu s projektom interiéru. Po ukončení nájmu prenajímateľ uhradí nájomníkovi na základe kúpnej zmluvy priemernú cenu za 1 m2 výlohy vrátane vstupu 3800 Sk + DPH. Do plochy výlohy a vstupu sa nezapočítava plocha určená na umiestnenie loga prípadne názvu prevádzky.
 • do priestoru je privedený rozvod elektrickej energie 230V/50Hz s digitálnym meraním spotreby elektrickej energie s centrálny odpočítavaním spotreby. Vnútorné rozvody elektrickej energie a osvetlenie si rieši nájomník vo vlastnej réžii v zmysle projektu interiéru
 • do priestoru je privedená štandardne jedna telefónna linka cez pobočkovú ústredňu, ďalšie linky sú na požiadanie
 • priestor je vykurovaný a klimatizovaný cez centrálne vzduchotechnické potrubie, v realizačnom projekte budú predpísané technické parametre výustiek, ktoré sú dodávkou interiéru
 • výplne otvorov na fasáde sú z pevného zasklenia k= 1,1 W/m2.K
 • celý objekt je zabezpečený požiarnou signalizáciou v zmysle platných noriem a stabilným hasiacim zariadením
 • celý objekt je strážený 24 hodín denne a taktiež zabezpečený kamerovým systémom
 • nájomník si musí zabezpečiť svoj priestor proti vlámaniu a bezpečnostnou signalizáciou
 • sociálne zariadenie je riešené centrálne pre všetky prevádzky spoločne

Štandard spoločných priestorov

 • všetky spoločné priestory sú ukončené do štádia užívania nájomníkmi a zákazníkmi nájomníkov
 • podlahy sú z kvalitnej keramickej prípadne porcelánovej dlažby
 • podhľad sadrokartónový a riešením podľa architektonického návrhu
 • všetky spoločné priestory sú klimatizované a osvetlené
 • spoločné priestory sú ozvučené
Facebook Instagram

Prezeraním našich internetových stránok súhlasíte s tým, že používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť.

Viac informácií

Súhlasím